Warenkorb:

0 Artikel - 0,00 Ft
You have no items in your shopping cart.

Willkommen Sie zu unserem Online-Shop!

II. A Kuvasz alapképességinek kialakulása a nomád életmódban

Az i.e. 6-7. évezred és az i.e. 1-2 évezred között


A farkasból háziasított kutya faj megjelenését nem sokkal követte több haszonállat háziasítása. Az első talán a kecske volt, később a juh, a ló és a szarvasmarha következett. A nomád és nem nomád emberek életmódja közötti különbség lényege, hogy míg a fejlettebb civilizációs formákban az ember a környezetét változtatja az igényei szerint, addig a nomádok úgy „cserélik le” az elhasznált környezetet, hogy máshová költöznek. A közel-keleti és közép-ázsiai területeken élő nomádok családi, nagycsaládi társas szerkezetben éltek (és élnek helyenként a mai napig is). Jórészt a jószágaik mozgását, újabb legelők utáni vándorlását követve vándoroltak nemzedékeken át. A nomád időkben a mai Kuvasz őse három feladatot látott el.

- Az első feladata a család őrzése volt.

- Másrészt őrizte a családhoz tartozó vagyont, aminek legfontosabb tényezői a jószág és a család fedett alvóhelyén tárolt javak voltak.

- Harmadrészt a vadászatokban való részvételével jelentősen hozzájárult a család élelmezéséhez is.

A „nomád életképet” úgy idézhetjük magunk elé, mint amiben egy-egy 10-15 fős nomád család két-három sátra körül egy falkányi, tehát 6-10 ősi Kuvasz (és jónéhány egyéb, kisebb kutya) teljesít szolgálatot. A Kuvasz együtt élt az emberekkel, a nap 24 órájában együtt volt velük, az esetlegesen betörő ragadozó és emberi ellenséget kíméletlenül támadta, a férfiakkal az erősebb, hevesebb egyedek pedig néhány naponta vadászni jártak. A Kuvasz tehát a családi élet része és létfontosságú tagja volt. A ma is velünk élő Kuvasz két legfontosabb alapképessége ebben az időszakban rögzült. Az egyik az ember, a család és a vagyontárgyak őrzésének megvesztegethetetlen, kíméletlen módja. A másik képesség az emberek családi életéhez történő alkalmazkodás, az embernek és a családnak való teljes alárendelődés.


Szép türk lány kumiszt készít. A nomádok országnyi, lakatlan területeken vándoroltak. A ragadozók és az ellenség ellen csak magukra számíthattak.